Lovstof

Transport- og Boligministeriet er ansvarlig for et stort lovområde. Det drejer sig bl.a. om lovgivningen vedrørende erhvervstransport, luftfart, jernbane, veje, færdsel og byggeri.

24. juni 2019

Nedenfor kan der linkes videre til hjemmesider, hvor du kan læse mere om lovgivningsarbejdet på Transport- og Boligministeriets område.