Nyheder

Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger den kollektive trafik, opfordres til at gennemføre tiltag, der mindsker belastningen af den kollektive transport - særligt i myldretiden.

Passagerer på vej ind i S-tog

Almene boliger er fortsat tilgængelige for målgruppen

Kun i knap 10 pct. af alle udlejninger af almene familieboliger bruges der særlige udlejningskriterier til at styre beboersammensætningen. Og de meget restriktive udlejningskriterier målrettet boligområder på ghettolisten er kun indført i under 1 procent af boligafdelingerne. Dermed viser en ny undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at det stadig er muligt for alle at få en ledig almen bolig.

Bellahøj

Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

Regeringens hovedprioritet er lige nu at håndtere corona-krisen, men klimakrisen er ikke forsvundet, og det er klimaambitionerne heller ikke. I dag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale om at anvende 50 mio. kr. til flere ladestandere til elbiler og 25 mio. kr. til at fremme grøn erhvervstransport.

Parkeringsplads til elbil

Transportminister: Begræns dine rejser i påsken

Antallet af personbiler på vejene og rejsende i den kollektive trafik er faldet markant i hele landet. Det er ifølge transportminister Benny Engelbrecht positivt, og han opfordrer til, at den tendens fortsætter i påsken, så vi alle overvejer, om vores rejse er nødvendig.

Genrefoto af vejtrafik

Analyse af alment nybyggeri og boligsocial anvisning

En analyse af kommunernes styring af alment nybyggeri og praksis for boligsocial anvisning viser at tilvejebringelse af billige almene boliger til brug for f.eks. boligsocial anvisning kan forbedres ved en bedre kommunal styring af det almene nybyggeri inden for det nuværende regelsæt. Analysen viser samtidig, at det nuværende regelsæt kan forbedres på en række punkter såsom ved differentiering af maksimumbeløbet efter boligstørrelse.

Transportministeren får ny pressechef

Transport- og Boligministeriet har ansat Martin Hein som pressechef for transportministeren. Han tiltræder sin stilling den 1. maj 2020.

Ministeriets skilt

Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at udmønte 361 millioner kr. fra finansloven til en forbedring af den kollektive trafik. Pengene skal bruges på takstnedsættelser til unge og ældre, flere tog mellem Øst- og Vestdanmark, nattog mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Belgien, et fælles stationsanlæg ved Ny Ellebjerg, medfinansiering af ny busterminal i København, en ny rolle for Passagerpulsen og cykelfremme.

Tog- og biltrafik på Storebæltsbroen

Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Transportminister Benny Engelbrecht vil midlertidigt ændre reglerne for fornyelse af handicapparkeringskort, så borgere ikke risikerer at få en parkeringsafgift på baggrund af manglende lægeerklæringer. 

Handicapparkeringsplads

Transportministeren: Vi skal vise samfundssind – også i trafikken

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrer trafikanterne til at overholde hastighedsgrænsen – også selvom der er mere plads på vejene i disse tider.

Overrækkelsen af Årets Cykelinitiativ bliver udskudt til efteråret

Vejdirektoratet har på grund af den nuværende udvikling omkring COVID-19 besluttet at aflyse den nationale cykelkonference, hvor transportminister Benny Engelbrecht skulle overrække den nye cykelpris ”Årets Cykelinitiativ”. I stedet forventes overrækkelsen af prisen for Årets Cykelinitiativ at ske på DI’s arrangement ”Transportens Dag” i september 2020.

Cyklister ved Sølvtorvet i København

På søndag stiller vi urene en time frem

Dette års vintertid ophører natten mellem lørdag den 28. marts og søndag den 29. marts 2020.

Udsnit af et stations-ur

Minister indskærper regler for køreskolers undervisning

Transportminister Benny Engelbrecht indskærper nu over for køreskolerne, at de midlertidigt må indstille den praktiske undervisning, hvor afstandskravet ikke kan opretholdes. Det sker for at beskytte både eleverne og kørelærerne mod smittespredning af COVID-19.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Fald i passagertallet for kollektiv trafik i lyset af COVID19

Brugen af den kollektive trafik er i overensstemmelse med regeringens anbefalinger faldet markant i hele landet i forbindelse med COVID-19. Se de aktuelle tal her.

S-tog og metrotog på Flintholm Station

DSB sætter salg af Orangebilletter på pause i påsken

I lyset af opfordringerne til at blive hjemme i påsken sætter DSB salget af Orange-billetter på pause i den pågældende periode.

Mylder på perron

Minister forlænger undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Transportministeren forlænger den midlertidige undtagelse for chaufførernes ugehvil til og med den 11 april 2020. Det sker for at modvirke chaufførmangel, ligesom det skal sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af varedistributionen, så der fortsat kan blive leveret varer ud til hylderne i de danske butikker.

Lastbil i landskab

Antallet af personbiler på vejene falder, mens godstransporten er upåvirket

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af personbiler på motorvejene er faldet markant de seneste par uger, hvorimod antallet af lastbiler er steget. Det er ifølge transportminister Benny Engelbrecht positivt, fordi det både viser, at rigtig mange følger regeringens anbefalinger om at blive hjemme, og at der fortsat er en stabil strøm af varer til landets butikker.

Motorvej i Jylland set gennem bilens forrude

Nye regler for syn af køretøjer

Transportminister Benny Engelbrecht vil midlertidigt ændre reglerne for bilsyn, så ejerne af køretøjet ikke risikerer at få en bøde eller at få frataget nummerpladen, såfremt køretøjet ikke bliver synet inden for fristen. Det gælder i første omgang for synsfrister, som er eller bliver overskredet i perioden fra og med den 15. marts 2020 til og med den 15. maj 2020.

Mindre hvid personbil

Offentliggørelse af rapport om politianmeldt luftfartslæge

Transport- og Boligministeriet offentliggør i dag en rapport, der blandt andet omhandler forholdene omkring Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tidligere luftfartslæge, der i 2019 blev fyret og politianmeldt.

Landingsstellet på et fly fotograferet på startbanen

Trafikvirksomheder tilpasser køre- og sejlplaner

Arriva, DSB, Metroselskabet og Bornholmslinjen (Molslinjen) vil inden for kort tid justere deres køre- og sejlplaner. Tiltaget, der betyder, at antallet af afgange reduceres, skal sikre en mere stabil drift og vil både gælde i fjern- og regionaltogtrafikken, i metroen, på S-togsnettet og på færgeafgangene til og fra Bornholm. Baggrunden for de færre afgange er, at der er markant færre rejsende i den kollektive trafik samt et stigende antal sygemeldinger fra lokoførere, togførere m.fl., der har ført til akutte aflysninger.

Flintholm Station

Transportministeren og ældreorganisationer opfordrer ældre til at undgå offentlig transport

Transportministeren, Ældre Sagen og Faglige Seniorer kommer med opfordringen for at undgå, at denne gruppe bliver udsat for smittespredning af Corona-virus.

Passagerer på vej op ad rulletrappen i metroen.