Aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020 den 3. april 2020.

Aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik.

Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger.

Midlertidig forlængelse af befordringspligten, videre analyser og kommende forhandlinger på postområdet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Konservative Folkeparti om: Midlertidig forlængelse af befordringspligten, videre analyser og kommende forhandlinger på postområdet.

Stemmeaftale om sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, samt ophør af fremtidige sager til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. 

Stemmeaftale om etablering af almene boliger i samarbejde med privat part med henblik på at fremme blandet boligbyggeri

Mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen.

Aftale om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Aftale om ændring af ventelistesystemet for udlejning af almene familieboliger

Aftale om ændring af ventelistesystemet for udlejning af almene familieboliger mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Aftale om nedsættelse af ekspertgruppe som skal undersøge boligreguleringslovens § 5,stk. 2

Aftalen er indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af den 27. februar 2019.