Færger

Information til dig, der rejser indenlands med færger og specifikt om transitreglerne for rejser til Bornholm.

Færgen Hammershus, der sejler til Bornholm.
Foto: Molslinjen

05. februar 2021

Færger er omfattet af reglerne for kollektiv trafik.

Særligt om transit-rejse til og fra Bornholm

Fra den 1. februar 2021 er det igen muligt for alle danskere at rejse i transit via Sverige til og fra Bornholm, mens indrejse i Sverige fortsat i udgangspunktet ikke er muligt.

Fra den 6. februar 2021 indfører Sverige et krav om, at alle danskere, der rejser ind i Sverige, skal kunne fremvise en negativ covid-19 test. Testen skal være udført højst 48 timer før indrejsen. Kravet gælder også for transitrejsende. Du skal derfor huske at få foretaget en covid-19 test, inden du kører over Øresundsbroen eller tager færgen fra Rønne til Ystad. Der er en række personer, der er undtaget til kravet, herunder børn under 18 år. Du kan læse mere herom på nedenstående links til de svenske myndigheder.

Kravet gælder foreløbigt til og med den 31. marts. 2021

Grænselukningen og krav om test ved indrejse i Sverige er besluttet af den svenske regering. Det er derfor de svenske myndigheder, der fastsætter kravene til dokumentation. Du kan læse mere om restriktionerne hos de svenske myndigheder og finde kontaktinfo til dem via linksne nedenfor

Generelle spørgsmål og svar vedrørende færger

1. Hvor længe gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 1. marts 2021.

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet om brug af mundbind gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet.

Du skal derfor bruge mundbind eller visir i alle færger i dansk farvand.

Kravet gælder også, når du befinder dig i færgeterminaler.

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord på færgen, eller inden man går ind i færgeterminalen.

Kravet gælder både ude og inde på færger. Kravet gælder dog ikke, hvis du sidder i dit eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller hvis du er i din egen aflukkede kahyt.

3. Hvem er undtaget for kravet om brug af mundbind?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for følgende:

 • Børn under 12 år. Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.

For at synliggøre, at du helt lovligt ikke gør brug af mundbind eller visir, kan du bærer en særlig badges. Badgen kan hentes på landets apoteker fra mandag den 12. oktober. De kan også bestilles via en række patientforeninger. Læs mere via linket i boksen til nedenfor.

4. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med færgen til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe færgen befinder sig i Danmark. Tager du f.eks. færgen til udlandet, skal mundbind eller visir bæres, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af færgeoperatøren.

5. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig på færgen eller på en færgeterminal mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

6. Må jeg spise og drikke på færgen?

 • Færgeoperatøren skal følge de regler, der gælder for servering og udskænkning.
 • Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir.
 • Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.