Regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger

I regnskabet skal foreningen redegøre for sine indtægter, omkostninger og drift. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og eventuelle noter.

26. september 2019

Årsregnskabet har to funktioner:

  • At vise, hvordan foreningens penge er blevet brugt i årets løb (resultatopgørelse)
  • At vise, hvordan foreningens økonomi har det (status)

Det følger af andelsboligloven, at sælgeren af en andelsbolig skal udlevere et årsregnskab til køberen inden aftalens indgåelse. Når dette regnskab skal udarbejdes, skal reglerne i årsregnskabsloven følges.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen indeholder også et modelregnskab for andelsboligforeninger. Ministeriet tilråder, at andelsboligforeningerne anvender modelregnskabet.

Læs mere om andelsboligforeningens regnskabsaflæggelse og indregning af swapaftaler i andelsværdien i ministeriets rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler.

Se rapporten om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

pdf

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

0,28 MB Download